Luật sư Nguyễn Hoàng Thùy Trang
Với hệ thống văn bản pháp luật tương đối phức tạp, chồng chéo, và việc áp dụng pháp luật còn chưa thống nhất như hiện nay thì “Việc sử dụng dịch vụ tư vấn của luật sư là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất.”

Nguyễn Hoàng Thùy Trang

Cố vấn cao cấp

0903 097 022

nhttrang@bnclawfirm.com.vn

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN THÔNG TIN

Bạn có thể liên hệ trực tiếp để đăng ký

Email: luatsunguyenlambinh@gmail.com

Phone: 0989.745.745

Hoặc để lại thông tin đăng ký tham dự