Kinh doanh bảo hiểm

Kinh doanh bảo hiểm

B.N.C & Partners với đội ngũ luật sư và cố vấn pháp lý cao cấp có kiến thức chuyên sâu về bảo hiểm, kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam, sẵn sàng cung cấp các ý kiến tư vấn pháp lý về bảo hiểm và giải quyết ổn thỏa mọi tranh chấp bảo hiểm.

Dịch vụ tư vấn pháp luật kinh doanh bảo hiểm:

  • Tư vấn pháp lý và thực tiễn liên quan tới hoạt động bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm tàu biển, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và các loại bảo hiểm khác;
  • Tư vấn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ;
  • Tư vấn hợp đồng bảo hiểm tài sản;
  • Tư vấn hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự;
  • Đại diện và cùng khách hàng tham gia đàm phán, soạn thảo, ký kết các hợp đồng bảo hiểm;
  • Tư vấn về đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm;
  • Tư vấn các điều kiện và những vấn đề pháp lý để thành lập công ty bảo hiểm, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty bảo hiểm tại Việt Nam;
  • Đại diện cho khách hàng tham gia quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm và các vụ việc khác liên quan đến bảo hiểm.

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN THÔNG TIN

Bạn có thể liên hệ trực tiếp để đăng ký

Email: luatsunguyenlambinh@gmail.com

Phone: 0989.745.745

Hoặc để lại thông tin đăng ký tham dự